Produktmeny

Miljø & CSR

Nær sagt siden oppstarten i 1997 har vi hatt ett ansvarlig forhold til miljø og samfunnet rundt oss. Over 90% av inngående emballasje gjenbrukes til utgående forsendelser og alt avfall kildesorteres før levering til godkjent returpunkt. Vårt energiforbruk for drift av kontorer og lager tilsvarer en gjennomsnittlig norsk bolig.

Den største miljøbelastningen av vår virksomhet er imidlertid knyttet til forflytning av varer. Ved å velge Bring som transportør både for størstedelen av importen og innenlands distribusjon er vi trygge på at denne prosessen er effektiv og utføres forsvarlig med en moderne flåte. Våre lengste inngående transporter (interkontinentale) skjer med båt. Vårt lager er lokalisert ca. 2 km. fra Drammen havn og 3 km. fra Bring terminal Lierstranda.

Til toppen