• Vertikalflagg
  • Vertikalflagg
  • Vertikalflagg

Vertikalflagg 

Beskrivelse
Printede eller silketrykte flagg. Konfeksjonert for svingarm eller lineoppheng etter eget valg. Gjennomtrykk med speilvendt budskap på baksiden. 
Kommentar
Flagg som henger med svingarm får normalt lenger levetid enn linehengte da pisking i ster vind reduseres til et minimum. Det er denne piskingen som vanligvis "tar knekken" på sømmene i flaggenes ytterhjørner. 
Art/pris