Hvem er vi ?

AHB's kontor og lager Monheim,Tyskland

AHB er forkortelsen for Auto Handel Bedarf, eller "bilsalgsmateriell" som det betyr på norsk. Virksomheten ble etablert i 1984 ved Köln og Düsseldorf i Tyskland og vi startet midt på nittitallet i Norge. Vi er merkeuavhengige og representerer slik sett en viktig del for innovasjon i et stadig mer bundet marked. Ved sentrallageret er det produksjonslinjer for silketrykk og ferdiggjøring av en rekke produkter.

 

Silketrykksproduksjon og plukklager Monheim, Tyskland 

Forretningsideén fra starten av har vært å tilby bransjerelevante produkter til motorbransjen. Også i små volum. Til gode priser og med god tilgjengelighet.

Gjennom nisjeorientering har vi nettopp større forståelse for bransjen en andre generelle tilbydere har.

Ved å handle samlet for alle de land vi er etablert i får vi bredde og volum nok til å kunne tilby dette til hensiktsmessige priser også i det relativt begrensede norske markedet. 

Vårt lager i Drammen har til enhver tid mye på lager av forbruksmateriell  og produkter som bransjen trenger levert raskt. Og vi har jevnlige biler mellom førstelinjelageret der og andre/tredjelinjelager i Köln.  

Vi kan og levere større volum eller prosjektløsninger med eller uten kundetilpasning, til gode priser gjennom direkte fabrikkordre.

Bilsalgmateriell AHB... har profesjonelle løsninger for bilbransjen i Europa.