• Nøkkelsentral Inn- / Ut
  • Nøkkelsentral Inn- / Ut

Nøkkelsentral Inn- / Ut 

Beskrivelse
Kabinett av stålplate med 6 utleveringsplasser og ca. 20 mottak. Digitalenheten for utlevering kan kobles til bygningsalarm. Må monteres under tak (tørt miljø) 
Kommentar
 
Art/pris
430.13.003.1 pulverlakkert hvit kr 26.990,-
440.00.010.1 pulverlakkert sort kr 30.990,-