• Horsisontalflagg
  • Horsisontalflagg

Horsisontalflagg 

Beskrivelse
Printede eller silketrykte flagg. Konfeksjonert for svingarm eller lineoppheng etter eget valg. Gjennomtrykk med speilvendt budskap på baksiden. 
Kommentar
Tradisjonelt skal skal flaggets lengde være tilnærmet 1/3 av flaggstangens høyde når det flagges med nasjonalflagg. Profileringsflagg kan med fordel være noe mindre i forhold til stangen. Vi regner normalt 2,25 meter langt profilflagg på 8 meter høy stang.  
Art/pris