• Future prospekt og brosjyreholder
  • Future prospekt og brosjyreholder

Future prospekt og brosjyreholder 

Beskrivelse
Infostand med A3 prospektplate på toppen. Elegant design med kombinasjon av eloksert aluminium og lakkert stål. Skinnen med spalter kan påhektes tilbehør som brosjyreskuff eller ekstra prospektramme i A4 format. Høyde 108 cm. 
Kommentar
 
Art/pris
711.00.023.0 Infostand kr 1.790,-
773.00.015.0 Brosjyreskuff kr 245,-
742.13.035.0 Prospektramme A4 kr 450,-